Home » Finansleksikon » FINANSLEKSIKON Q

FINANSLEKSIKON Q

Graf

Q-ratio

En faktor utviklet av James Tobin på Yale universitetet.

Han fremmet en hypotese om at den kombinerte markedsverdien av samtlige selskaper på børsen, skulle være omtrent lik ombytteverdien til selskapene.

Q ratioen kommer frem ved å dele kostnadene for å bytte ut verdiene i selskapet (investere i nye produksjonsmidler), med markedsverdien på selskapet.