Home » Finansleksikon » FINANSLEKSIKON J

FINANSLEKSIKON J

Champagne

Jappetiden

Jappetiden er senere blitt en betegnelse på en periode med utlånsvekst som oversteg det en enkelt husholdning kunne betjene. Dette medførte i mange øyne til den største bankkrisen i etterkrigstidens Norge, som kuliminerte på begynnelsen av 1991. Jappetiden var på sitt høyeste i 1985.