Home » Finansleksikon » FINANSLEKSIKON Æ

FINANSLEKSIKON Æ

Æresgjeld er en betegnelse for gjeld som ikke kan inndrives ad rettslig vei, fordi gjelden er stiftet under slike omstendigheter at rettsordenen ikke anerkjenner den. Eksempel på slik æresgjeld er gjeld som er oppstått ved spill eller veddemål. Skyldneren er her bare moralsk – og ikke rettslig – forpliktet til å betale gjelden. Det blir med andre ord en æressak eventuelt å innfri gjelden.

Bestemmelser om æresgjeld finnes i straffelovens ikrafttredelseslov (lov om den almindelige borgerlige Straffelovs ikrafttræden) av 22. mai 1902 nr. 11 § 12.

Dersom æresgjeld betales frivillig, kan ikke beløpet kreves tilbake, med mindre skyldneren var uvitende om at kravet var rettslig ugyldig eller at gjelden er betalt med formuesgjenstander istedet for kontanter.