Home » Finansleksikon » FINANSLEKSIKON Å

FINANSLEKSIKON Å

Åtti-tjue regelen ble tidligere benyttet som finansieringskilde for å kunne innvilge 100 % boliglån.

Banken krevde i utgangspunktet at kunden stilte med 20 % egenkapital ved kjøp av sin første bolig. Men i enkelte tilfeller kunne banken utstede to lån, ett innenfor 80 % av markedsverdi (kjøpesum) og ett lån på 20 % av markedsverdi.

Det siste lånet hadde noe høyere rente og kortere nedbetalingstid enn det foregående.

Slik kunne nyetablerere kjøpe sin første bolig uten å ha direkte tilgang til egne oppsparte penger, eller egenkapital.