Home » Finansleksikon » FINANSLEKSIKON A

FINANSLEKSIKON A

Røros kobberverk

Røros Kobberverk er en av de eldste industribedrifter i Norge grunnlagt allerede i 1644 som et partisipantselskap.

Det var bergmannen Lorentz Lossius som etablerte kobbberverket. Historien forteller at han kom over de kobberrike malmfeltene ved en tilfeldighet. Bonde og veidemannen Hans Olsen Asen satte Lossius på sporet. Åsen hadde vært på jakt og kommet over en reinflokk. Han skjøt et dyr, og da de andre rein ble skremt og tok til flukten, sparket de opp jorden slik at spesiell rødbrun stein kom for dagen. Steinen var kobberholdig og ved nærmere undersøkelser på stedet fant man den rike Storwartz gruven. Dette var begynnelsen på en 330 år lang bedriftshistorie som kom til å bety enormt for stedet Røros og for landet. Kongsberg Sølwerk var dannet 20 år tidligere og nå ble Røros Kobberverk dannet etter samme modell i henhold til den tids lovgiving for bergverker. Det aller første selskapet bestod kun av tre eiere. Disse var foruten Lossius , prosten Bruse og sogneprest Lauritzen. De hadde mutningsbrev på kobberskjerpet og regnes som grunnleggerne av Røros Kobberverk.