Home » Finansleksikon » F » Future standarisert

Future standarisert

Bindende avtale mellom to parter om å kjøpe eller selge et bestemt antall verdipapirer til en bestemt pris på et bestemt tidspunkt i fremtiden.

Det er viktig å merke seg at både kjøper og selger av futures, når som helst i futurens løpetid, kan selge sin posisjon ved å selge eller kjøpe tilbake futuren i markedet for å ta gevinst eller begrense tap. Dersom investoren ønsker det, kan han også beholde futuren helt frem til bortfallsdagen.