Home » Finansleksikon » F » Fusjon/ fisjon

Fusjon/ fisjon

Fisjon er oppsplitting av selskapet, mens fusjon er sammenslåing av selskaper.

For å forklare fusjon, finnes det en god historie fra bondegården. Det var grisen og høna som møttes ute på gårdsplassen. De begge hadde det samme problemet, at hver enkelt produkt ikke kunne oppnå den maksimale prisen i markedet alene. Ingen spiste bare egg eller bare bacon. Det var alltid noe med. Det var her høna kom på den glimrende ideen at dersom høna og grisen slo seg sammen (fusjonerte), så ville de oppnå den optimale prisen i markedet, ettersom de kunne tilby et komplett produkt – egg med bacon. Dermed avtalte de å gå i partnerskap. Høna satte i gang å produsere egg i ett kjør, og når hun hadde produsert nok egg til at hun var klar for markedet, spankulerte hun over til grisen og fortalte at han nå måtte gå til slakteren og produsere bacon. Så gjorde grisen, og mens grisen avgikk med døden hos slakteren, satt høna igjen med hele profitten av den lukrative fusjonen. Med andre ord – i en fusjon må ett av de sammenslåtte selskapene opphøre, mens det som blir igjen får hele profitten.