Home » Finansleksikon » F » FSAP

FSAP

FSAP (EU-terminologi)

Financial Services Action Plan. Plan for EU-systemets handlinger i perioden 2000-2005 som siktet mot å effektivisere finansiell tjenesteyting og å skape et indre marked for finansielle tjenester i EØS-området.

FSAP (IMF-terminologi)

Financial Sector Assessment Programme. Program for å vurdere soliditet og effektivitet i IMFs medlemsland. Arbeidet i enkeltland munner ut i en FSAP-rapport med anbefalinger av tiltak for å bedre finansiell sektors funksjonsmåte.