Home » Finansleksikon » F » Fripolise

Fripolise

En avbrutt forsikring som gir redusert utbetaling ved fremtidig forfall. Brukes særlig om en livs- eller pensjonsforsikring der premieinnbetalingen er stoppet på et tidligere tidspunkt enn avtalt. Den løpende polise går dermed over til å bli en fripolise, det vil si en polise som ikke krever ytterligere innbetalinger med der de fremtidige ytelser også blir tilsvarende redusert.