Home » Finansleksikon » F » Frikonkurransemarked

Frikonkurransemarked

Et marked for en homogen vare med mange kjøpere og selgere der ingen enkelt kjøper eller selger har innflytelse på prisen.