Frihandelsområde

Handelen innenfor et frihandelsområde innebærer tollfrihet eller tollreduksjoner for en rekke varer, men medlemmer setter egne tariffer på import fra ikke-medlemmer. Et eksempel på et frihandelsområde er NAFTA.

Referanse: Regjeringen