Home » Finansleksikon » F » Friaksje

Friaksje

Aksje som utdeles til aksjonærene ved økning av aksjekapitalen, uten samtidig innbetaling fra disse. Kan f.eks. skje ved at aksjekapitalen økes gjennom overføring fra overskudd, frie fonds, oppskrivning av aktiva. Det samme som fondsaksje.