Home » Finansleksikon » F » Fremmedkapital

Fremmedkapital

Den kapital et foretak blant annet bringer til veie ved å ta opp obligasjonslån eller andre lån.