Home » Finansleksikon » F » Fremmedfinansiering

Fremmedfinansiering

Finansiering gjennom kreditt. En ekstern finansieringsform.