Home » Finansleksikon » F » Frarå finansiell plassering

Frarå finansiell plassering

Fraråding skal skje på bakgrunn av kundens/ realkausjonistens endelige og permanente gjeldssituasjon og evneklassifisering.

Følgende forhold skal for eksempel ikke utløse frarådingsbrev: Der kostnaden ved kortsiktig finansiering på inntil 1 år er årsak til negativ likviditet Ved refinansiering uten at kundens totale gjeld øker.