Home » Finansleksikon » F » Framvoksende markeder

Framvoksende markeder

Framvoksende markeder brukes som betegnelse på finansmarkedene i noen land som ikke enda regnes som utviklede økonomier. Det eksisterer ikke et entydig sett av kriterier som definerer hvorvidt et marked er framvoksende.

FTSEs klassifisering av framvoksende markeder baseres blant annet på bruttonasjonalinntekt pr. innbygger og egenskaper ved markedet, som størrelse, likviditet og regulering.