Home » Finansleksikon » F » Fremtidig renteavtale (FRA)

Fremtidig renteavtale (FRA)

Fremtidig renteavtale. En gjensidig bindende avtale om en fremtidig rente i en gitt periode og for et bestemt beløp. Se også terminkontrakt.