Home » Finansleksikon » F » (FMF)

(FMF)

Forventet mislighold frekvens

For å forklare forventet mislighold frekvens, gjengis et utdrag av en artikkel Fredrik Skarsvåg, Lindorff Decision publiserte i Pratisk økonomi og finans 1/2005.

Et sentralt begrep i kredittrisiko er mislighold. Ordet mislighold er et vidt begrep i kredittrisikosammenheng. Termen har sin opprinnelse i det engelske ordet «default», som har flere betydninger enn det norske «mislighold». Misligholdsdefinisjonen varierer og vil påvirke beregningen av de ulike risikokomponentene i stor grad.

Kredittrisiko består av flere komponenter og det er vanlig å skille mellom forventet (EL) og uventet tap (UL). Det forventede tapet i prosent er det mest relevante i denne artikkelen og består av to risikodimensjoner:

Forventet mislighold frekvens

Forventet mislighold frekvens