Home » Finansleksikon » F » Forventet avkastning

Forventet avkastning

Den verdistigningen en gitt investering ventes å gi over tid. Oppgis normalt som prosentvis årlig avkastning.

Forventet avkastning kan også defineres som et statistisk mål på middelverdien i fordelingen over alle mulige utfall, og er lik gjennomsnittlig avkastning av en investering hvis denne ble gjentatt mange ganger. Hvis det ved en investering er 50 pst. sannsynlighet for 20 pst. verdistigning, 25 pst. sannsynlighet for 10 pst. verdistigning, og 25 pst. sannsynlighet for 20 pst. verdireduksjon, er den forventede avkastningen (20 x 0,5) + (10 x 0,25) + (-20 x 0,25) = 10 pst.