Home » Finansleksikon » F » Forvaltningsselskap

Forvaltningsselskap

Et selskap som forvalter verdier. Ordet brukes særlig om aksjeselskaper som etter lov om aksjefond er opprettet for å kjøpe og selge (forvalte) verdipapirer på vegne av ett eller flere aksjefond.