Home » Finansleksikon » F » Forvaltningskapital

Forvaltningskapital

Den samlede (regnskapsmessige) verdien av midlene en finansinstitusjon har til forvaltning. Forvaltningskapitalen tilsvarer balansesummen. Forkortelsen GFK benyttes for gjennomsnittlig forvaltningskapital, og kan for eksempel referere seg til daglig gjennomsnitt i en måned.