Home » Finansleksikon » F » Forvaltning

Forvaltning

En tjeneste der profesjonelle forvaltere velger, kjøper og selger verdipapirer på vegne av en eller flere investorer. Benyttes gjerne av investorer som av ulike årsaker (f. eks. mangel på kompetanse, tid/ressurser) ikke ønsker å forvalte midlene selv.