Home » Finansleksikon » F » Førstehåndsmarkedet

Førstehåndsmarkedet

Markedet for når verdipapirer kjøpes av investorene for første gang, dvs. når verdipapirer utstedes og selskapet tilføres kapital. Kalles også emisjonsmarkedet.