Førstegenerasjonsavtale

Ikke alle handelsavtaler er like omfattende. Tidligere var handelsavtaler hovedsakelig rene varehandelsavtaler. Slike avtaler blir i dag omtalt som førstegenerasjonsavtaler. I dag er det vanlig med mer omfattende handelsavtaler som blant annet omfatter tjenester, investeringer og offentlige anskaffelser. Slike avtaler refereres ofte til som annengenerasjonsavtaler.

Referanse: Regjeringen