Home » Finansleksikon » F » Forskuddsrente

Forskuddsrente

Renter som må betales før gjeldens avtalte forfallstid. Det motsatte av etterskuddsrente.

Rente