Home » Finansleksikon » F » Forskjellen mellom BNP og BNI (makro)

Forskjellen mellom BNP og BNI (makro)

Hva er forskjellen mellom bruttonasjonalproduktet (BNP) og bruttonasjonalinntekten (BNI)? Hvis rentenivået i USA stiger, slik at Statens pensjonsfondet får økte renteinntekter, hvordan vil det påvirke BNP og BNI i Norge?

Forskjellen er at BNI også inkluderer netto inntekter fra utlandet knyttet til formue og lønn. Hvis Statens pensjonsfond får økte renteinntekter fra utlandet, fører det til at BNI øker, mens BNP ikke blir endret, siden disse inntektene ikke inngår i BNP.