Home » Finansleksikon » F » Forsikringstaker

Forsikringstaker

Den som inngår en forsirkingsavtale med et forsikringsselskap.