Home » Finansleksikon » F » Forsikringstaker (livrente)

Forsikringstaker (livrente)

Forsikringstaker er den eller de som inngår forsikringsavtalen med livsforsikringsselskapet og som har eiendoms- og disposisjonsretten til forsikringen. Som forsikringstaker regnes også den eller de som senere har fått eiendomsretten til forsikringen.