Home » Finansleksikon » F » Forsikringssum

Forsikringssum

Det beløpet som etterlatte/forsikringstaker vil få dersom forsikringen kommer til utbetaling.