Home » Finansleksikon » F » Forsikringsfond

Forsikringsfond

De midler som et forsikringsselskap har satt til side for å dekke fremtidige forpliktelser (mulige erstatningsutbetalinger).

Pensjon