Home » Finansleksikon » F » Forsikring

Forsikring

En tjeneste beregnet på å gi sikkerhet mot økonomisk tap eller økonomisk erstatning for tap ved skade på ting eller mennesker eller ved dødsfall.

Pensjon