Home » Finansleksikon » F » Fornebu Sparebanks historie

Fornebu Sparebanks historie

Fornebu sparebanks historie

Fornebu Sparebank – i dagligtale kalt Fornebubanken – ble stiftet i mai 2003 og er dermed en av landets yngste banker. Imidlertid har banken en lang historie bak seg, faktisk helt fra 1938. Forløperen til Fornebubanken, ”Andelslaget Telegraf- og Telefontjenestemennenes Interessekontor og Salgslag” ble stiftet for å bistå medlemmene med innkjøpsordninger på forbruksartikler samt sparing gjennom lønnstrekk. Ordningen var vellykket og laget tiltrakk seg stadig flere medlemmer. På slutten av 1990-tallet ble andelslaget i realiteten driftet som en bank. Styret i Interessekontoret Telespar, som laget da het, besluttet derfor å endre selskapsform til bank og søke bankkonsesjon. Etter en hektisk konverteringsfase, fremsto Fornebubanken i mai 2003 som en fullverdig bank. Å etablere bank er en omstendelig prosess som er underlagt svært strenge regler. Reglene er satt av Finansdepartementet og det er Finanstilsynet som kontrollerer at de blir overholdt. Det er også viktig for kundene å vite at Fornebubanken er medlem av Bankenes Sikringsfond og at den enkelte kundes innskudd inntil kr 2 millioner er sikret i h.h.t. loven. Andre regler går på bankens likviditet og soliditet. På disse områder er det satt minimumskrav til den enkelte bank. Fornebubanken legger vekt på å overoppfylle disse kravene. Bankens forvaltningskapital har siden 2003 mer enn tredoblet seg (medio 2016). Fornebubanken dekker behovet for finansielle tjenester for folk flest og vi jobber kontinuerlig for å fremstå som en bank med fokus på god service og gode produkter og tjenester. Banken er lokalisert i Biliabygget ved siden av Telenor Arena på Fornebu, i lyse og funksjonelle lokaler til glede for kunder og ansatte. De fleste av bankens aktive kunder er fra vår region, men med bakgrunn i vår tidligere driftsform har vi kunder fra Lindesnes i sør til Svalbard i nord. Stadig flere kunder har stadig større del av sitt bankbehov ivaretatt av Fornebubanken og vi fremstår i dag som en veldrevet, fremgangsrik og solid bank.

www.forebubanken.no