Home » Finansleksikon » F » Formueskatt for fond

Formueskatt for fond

Verdien av fondene, både obligasjonsfond, aksjefond, kombinasjonsfond, børsfond, og så videre, legges til formue uten fradrag. Verdien som legges til grunn er verdien 31.12 hvert år.

Kilde: Morningstar