Home » Finansleksikon » F » Formueskatt

Formueskatt

Formuesskatten er en skatt som utlignes på grunnlag av din nettoformue. Nettoformuen avgjør hvor mye formuesskatt som skal betales til kommune og stat.

Du kan sjekke satsene for de forskjellige inntektsårene her.