Home » Finansleksikon » F » Forholdstall

Forholdstall

Forholdstall skal etter nye uttaksregler for alderspensjon fra folketrygden brukes i forbindelse med levealdersjustering for å beregne årlig pensjon for personer født i årene 1943 – 1962. For personer født i perioden 1954 – 1962 vil alderspensjonen beregnes ved en kombinasjon av forholdstall og delingstall.