Home » Finansleksikon » F » Foreldrefradrag

Foreldrefradrag

For legitimerte utgifter til pass og stell av barn.

Dokumenterte utgifter til pass og stell av barn under 12 år kan trekkes fra. Fradrag kan kreves for utgifter inntil 25.000 kroner for ett barn, og inntil 15.000 kroner for hvert ytterligere barn. Øvre grense Ett barn 25 000 kr Tillegg per barn utover det første 15 000 kr

Du kan beregne forledrefradraget for forskjellige inntektsår på skatteetatens hjemmesider.