Home » Finansleksikon » F » Fordelingspolitikk

Fordelingspolitikk

Politikk som tar sikte på å påvirke fordelingen av kjøpekraft/ levestandard.