Home » Finansleksikon » F » Forbruksvarer

Forbruksvarer

Varer på frobruker-/ konsumentmarkedet og institutsjonsmarkedet, som kjøpes med regelmessige mellomrom, uten særlig planlegging og med vekt på sammenligning med alternativer. Forbrukesvarer er det motsatte av kapitalvarer.