Home » Finansleksikon » F » Forbrukersamvirke

Forbrukersamvirke

Sammenslutning av forbrukere med følgende retningslinjer; åpen for alle, ett medlem én stemme, utbytte fordeles i forhold til medlemmenes kjøp, fast rente på innskudd, kontant betaling ved kjøp.