Home » Finansleksikon » F » Forbrukermarked

Forbrukermarked

Marked hvor etterspørselen etter varer og tjenester skjer for å tilfredstille personlige behov. Det er med andre ord de private husholdninger som opptrer som etterspørrere og kjøpere.