Home » Finansleksikon » F » Fondsemisjon

Fondsemisjon

Utdeling av nye aksjer til aksjeeiere ved overføring av tilbakeholdt overskudd, fondsmidler eller oppskriving av selskapets aktiva. Medfører ingen innbetaling av kapital.