Home » Finansleksikon » F » Fondsbørs

Fondsbørs

Markedsplass for omsetning og kursnotering av verdipapirer, annenhåndsmarkedet.