Home » Finansleksikon » F » Fokus Banks historie

Fokus Banks historie

Fokus Bank ble etablert i 1987 etter en fusjon mellom fire norske banker som opprinnelig ble stiftet i mellomkrigstiden. Fokus Bank ble en del av Danske Bank-konsernet i 1999, som et ledd i konsernets nordiske strategi "Norden som hjemmemarked". 1859 – Privatbanken i Trondheim etableres Fokus Banks historie kan føres tilbake til Privatbanken i Trondheim som ble etablert i 1859. De syv bankene som senere fusjonerte til Fokus Bank, ble alle grunnlagt i perioden mellom 1868 og 1932. 1987 – Fusjon fører til Fokus Bank 1. oktober 1987 fusjonerte de fire norske bankene Buskerudbanken A/S, Bøndernes Bank A/S, Forretningsbanken A/S og Vestlandsbanken L/L. Fokus Bank var en realitet. En bankkrise var imidlertid under oppseiling. Likevel klarte Fokus Bank å vokse ytterligere gjennom fusjoner med tre nye banker i henholdsvis 1990, 1991 og 1993. Bankene var Tromsbanken A/S, Rogalandsbanken A/S og Samvirkebanken A/S. 1991 – Fokus Bank på statens hender I 1991 kulminerte bankkrisen i Norge og den norske stat måtte overta som eneeier i de tre største forretningsbankene – deriblant Fokus Bank. Danmark var for øvrig det eneste landet som klarte å holde seg utenfor den nordiske bankkrisen i begynnelsen av 1990-årene. Under det statlige eierskapet ble Fokus Bank en distriktsbank. I 1992 var bankkrisen et overstått kapittel og i 1995 solgte staten sine aksjer. Det skulle imidlertid gå enda fire år før Fokus Bank ble en del av Danske Bank-familien. 1999 – Norden som hjemmemarked Kjøpet av Fokus Bank i 1999 var et ledd i et nytt strategisk tiltak i Danske Bank-konsernet; "Norden som hjemmemarked". Gjennom 1990-årene økte konsernet gradvis sine internasjonale forretninger, og hadde gjennom mange år hatt betydelige forretninger med virksomheter i blant annet Norge. I dag Fokus Banks hovedkontor er fremdeles i Trondheim hvor bankens historie startet i 1859. Trondheim og de fleste større byene i Norge har mange Fokus Bank-kunder, noe som bekrefter bankens strategi om å være til stede lokalt.

I 2012 endret banken navn til Danske Bank.