Home » Finansleksikon » F » sjon

sjon

Finansnæringens Fellesorganisa

Finansnæringens Fellesorganisasjon – FNO – ble etablert 1. januar 2010 av Sparebankforeningen og Finansnæringens Hovedorganisasjon.

FNO representerer mer enn 180 finansforetak og finanskonsern som er aktive i det norske markedet og som enten er medlemmer i Sparebankforeningen eller Finansnæringens Hovedorganisasjon. Foretakene driver finansiell virksomhet av ulik karakter:

sparebanker forretningsbanker livsforsikringsselskaper skadeforsikringsselskaper finansieringsforetak fondsforvaltningsselskaper verdipapirforetak finanskonsern Styrke finansnæringen Samarbeidsorganisasjonen er etablert for å styrke finansnæringen i Norge. Regelverket for finansnæringen blir stadig mer komplisert og omfattende. Det krever spisskompetanse og et sterkt faglig miljø i næringsorganisasjonene. FNO har om lag 100 medarbeidere med høy kompetanse på ulike fagområder.

Formål Finansnæringens Fellesorganisasjon skal arbeide for:

at medlemsforetak og medlemskonsern i de to moderorganisasjonene får arbeidsvilkår og utviklingsmuligheter som gir grunnlag for lønnsom og solid drift og setter dem i stand til å betjene sine kunder på best mulig måte like rammevilkår for alle finansforetak som konkurrerer i samme marked, uavhengig av størrelse og eierform at finansnæringens norskbaserte virksomhet har vilkår som er likeverdige med konkurrentenes og er tilpasset utviklingen innenfor EØS-området en sunn utvikling av finansnæringen så vel nasjonalt som internasjonalt et høyt faglig og etisk nivå innenfor finansnæringen, og bred forståelse for finansnæringens betydning i samfunnet.