Home » Finansleksikon » F » Fleksibelt uttak

Fleksibelt uttak

Fleksibel alderspensjon fra folketrygden innføres fra 1. januar 2011 og betyr at du kan velge å ta ut alderspensjon tidligst fra fylte 62 år, dersom du oppfyller visse vilkår. Pensjonen kan tas ut helt eller delvis (gradert som 20, 40, 50, 60, 80 prosents uttak). Du kan jobbe så mye du vil ved siden av uttak av alderspensjon uten at det fører til redusert pensjon. Denne inntekten vil gi en ytterligere opptjening av pensjonsrettigheter.