Home » Finansleksikon » F » Fleksibel inflasjonsmålstyring

Fleksibel inflasjonsmålstyring

Sentralbanken tar hensyn til både inflasjonsgap og produksjonsgap i sin rentesetting.