Home » Finansleksikon » F » Flagging

Flagging

Når en investor passerer visse, større eierandeler av alle aksjene i et børsnotert selskap, skal det "flagges". Dette innebærer at man informerer børsen om kjøpet og hvilke intensjoner man har med investeringen. Den laveste eierandelen som krever flagging, er p.t. 10 %.