Home » Finansleksikon » F » Finanstilsynets markedsvarsler

Finanstilsynets markedsvarsler

For å tilby investeringstjenester i Norge kreves som utgangspunkt tillatelse fra Finanstilsynet. Foretak med tillatelse fra et annet EØS-land kan tilby investeringstjenester i Norge dersom de melder fra til Finanstilsynet på forhånd. Erfaringer fra både Norge og andre land tyder på at en del av foretakene som uoppfordret gir investeringstilbud, ikke har de nødvendige tillatelsene. Disse investeringstilbudene har som regel også vist seg å være rene svindelforsøk. Kjennetegn ved henvendelser fra slike foretak er ofte at selgeren er svært pågående, at investeringen fremstilles som meget lønnsom og uten nevneverdig risiko, og at det er viktig at kunden tar en rask beslutning.

Finanstilsynet anbefaler derfor alle som mottar slike tilbud å ta sine forhåndsregler. Alle norske foretak med tillatelse til å tilby denne type tjenester er oppført i Finanstilsynets register. En oversikt over foretak med tillatelse fra andre EØS-land som har meldt fra til Finanstilsynet finnes på en egen liste.

Dersom Finanstilsynet blir kjent med navngitte aktører som opererer i markedet uten tillatelse, publiseres markedsadvarsler på Finanstilsynets nettsted.

Se Markedsvarsler