Home » Finansleksikon » F » Finanstilsynet

Finanstilsynet

Finanstilsynet (tidligere Kreditttilsynet), skal gjennom tilsyn med foretak og markeder bidra til finansiell stabilitet og ordnede markedsforhold og til at brukerne kan stole på at finansielle avtaler og tjenester blir fult opp etter formålet.