Home » Finansleksikon » F » Finansobjekt

Finansobjekt

Verdipapirer som penger, aksjer, obligasjoner, bankinnskudd osv. som ikke gir noen direkte behovtilfredstillelse da det ikke kan konsumeres eller benyttes som innsatsfaktor i produksjonsprosessen.